Pracownicy domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie zatrudnieni są w następujących działach

1. Podstawowych świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych i rehabilitacji kierowany przez kierownika tego działu.

            W dziale tym zatrudnia się:

 • pielęgniarki do świadczenia usług medycznych i nadzoru medycznego nad prawidłowością opieki nad mieszkańcami,
 • pracowników socjalnych do prowadzenia spraw mieszkańców,
 • opiekunki do podstawowej pielęgnacji (karmienie, utrzymanie higieny osobistej), opieki i prowadzenia zajęć,
 • opiekunki z powierzoną odpowiedzialnością materialną za grupy o zakresie obowiązków poszerzonym o zadania organizacji pracy w grupie, właściwego wyposażenia i nadzoru nad powierzonym mieniem instruktorów terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć,
 • pokojowe z zadaniami utrzymania czystości jak i pomocy przy czynnościach opiekuńczo- pielęgnacyjnych,
 • psychologa z zadaniami sprawowania opieki psychologicznej.

2. Administracyjno-gospodarczy kierowany przez kierownika obejmujący następujące     komórki organizacyjne:

 • kuchnia zarządzana przez kierownika kuchni z zatrudnieniem kucharek i pomocy kuchennych,
 • pralnia zarządzana przez kierownika pralni z zatrudnieniem praczek,
 • warsztat z zatrudnieniem rzemieślników,
 • szwalnia z zatrudnieniem krawców,
 • portiernia z zatrudnieniem dozorców,

a ponadto stanowiska:

 • kierowcy,
 • magazyniera
 • zaopatrzeniowca
 • sprzątaczki

3. Obsługę finansową zapewnia samodzielna komórka księgowości kierowana           przez główną księgową z zatrudnieniem z-cy głównej księgowej, księgowych i kasjera. Komórka ta podlega bezpośrednio dyrektorowi Domu.

4. W Domu funkcjonują stanowiska pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi            

 • kapelana do zaspakajania potrzeb duchowych,
 • pracowników socjalnych do prowadzenia spraw mieszkańców,
 • zakładowego inspektora bhp z zadaniami nadzoru nad właściwymi warunkami pracy,
 • inspektora d/s pracowniczych z zakresem prowadzenia wszelkich spraw pracowniczych,
 • dietetyczki
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 4002

Utworzono dnia: 04.03.2016

Dokument wprowadził:
Beata Jakucińska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.09.2020, Beata Jakucińska:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

22.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy