Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Działalność domu

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Węgorzewie  realizuje zadania określone w statucie i regulaminie organizacyjnym,  polegające na zapewnieniu mieszkańcom całodobowych świadczeń w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych, edukacyjnych  w formie i  zakresie wynikającym z  indywidualnych potrzeb oraz  umożliwienie  korzystania ze świadczeń przysługujących z  tytułu  powszechnego  ubezpieczenia zdrowotnego.

Placówka dysponuje 272 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy rozlokowani są w sześciu budynkach, w pełni przystosowanych do ich potrzeb. Na terenie placówki wybudowane są altany, zaplecze do organizacji ognisk, duża ilość ławek parkowych, alejki spacerowe i urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych.

Opis świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających i żywienia

Opieka zdrowotna

            Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudniony personel - opiekunki, pokojowe, pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym, dwunastogodzinnym zgodnie grafikiem sporządzanym przez kierownika działu.

            Zgodnie z  art. 58. ust 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

            Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców dostępne są w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Opiekę zdrowotną nad naszymi mieszkańcami sprawuje Poradnia Medycyny Rodzinnej Amicus i Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Węgorzewie. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu zamieszkania mieszkańca.

             Na parterze bud nr 3 znajdują się pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja medyczna mieszkańców i leki. Ponadto znajduje się tu pokój kierownika działu i pomieszczenia socjalne zatrudnionych pielęgniarek. Zlecenia lekarzy dotyczące podawania leków, wykonywania opatrunków i innych działań realizowane są przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania mieszkańca.

            Zaopatrzenie w sprzęt medyczny i środki pomocnicze, refundowane odbywa się na podstawie odpowiednich zleceń lekarzy sprawujących opiekę nad mieszkańcami. Zaopatrzenie w leki odbywa się na podstawie imiennych recept wystawianych dla poszczególnych mieszkańców.

            W placówce jest zatrudniony psycholog

Żywienie

Posiłki przygotowywane są w kuchni placówki. Opracowywaniem jadłospisów zajmuje się zatrudniona dietetyczka. Posiłki wydawane są cztery razy dziennie:

- śniadanie w godzinach 700- 900

- obiad w godzinach 1200 - 1400

- podwieczorek w godzinach 1600 - 1800

- kolacja w godzinach 1800 - 2000

Posiłki odbierane są z kuchni i wydawane na stołówkach znajdujących się w każdym z budynków. W każdym z budynków znajdują się kuchenki pomocnicze, w których przechowywane są produkty żywnościowe i napoje dostępne cała dobę. Istniej też możliwość przygotowywania przez mieszkańców dodatkowych posiłków we własnym zakresie. Mieszkańcy mogą spożywać też posiłki w swoich pokojach mieszkalnych. Osoby leżące są karmione w swoich pokojach mieszkalnych. Karmione też są osoby o głębszym stopniu niedorozwoju.

Terapia zajęciowa, podnoszenie sprawności mieszkańców, aktywizacja zawodowa

            W placówce opracowano i wdrożono zasad organizacji rehabilitacji społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250)

            Funkcjonuje też zespół opiekuńczo-terapeutyczny, który realizuje programy indywidualnego wsparcia opracowane dla każdego mieszkańca w zakresie pomocy psychologicznej, rehabilitacji, usprawniania, rozwoju zainteresowań i innych świadczeń.

           Zajęcia prowadzone przez zatrudniony w poszczególnych budynkach personel dostosowane są do możliwości mieszkańców. Obejmują one zajęcia plastyczne, muzyczne, z zakresu samoobsługi, organizację spacerów, zajęć w salach ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu takiego jak trenażery, stepery, materace, drabinki, piłki, fotele masujące i inne wyposażenie. W okresie wiosenno-letnim organizowane są też gry i zabawy na świeżym powietrzu, Podniesieniu sprawności służą też drobne prace porządkowe wykonywane przez mieszkańców na terenie placówki np. grabienie liści, porządkowanie chodników, dbanie o zieleń itp.

Zatrudniamy instruktora terapii zajmującego się organizacją zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego, a ponadto zajęć ruchowych, sportowych i innych dla wszystkich chętnych mieszkańców

Potrzeby religijne mieszkańców

            Placówka zatrudnia kapelana, który działalność duszpasterską prowadzi w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Mieszkańcy mogący samodzielnie opuszczać placówkę uczestniczą w uroczystościach religijnych w miejscowych kościołach we własnym zakresie.

           

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny