Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Działalność domu

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Węgorzewie  realizuje zadania określone w statucie i regulaminie organizacyjnym,  polegające na zapewnieniu mieszkańcom całodobowych świadczeń w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych, edukacyjnych  w formie i  zakresie wynikającym z  indywidualnych potrzeb oraz  umożliwienie  korzystania ze świadczeń przysługujących z  tytułu  powszechnego  ubezpieczenia zdrowotnego.

Placówka dysponuje 272 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy rozlokowani są w sześciu budynkach, w pełni przystosowanych do ich potrzeb. Na terenie placówki wybudowane są altany, zaplecze do organizacji ognisk, duża ilość ławek parkowych, alejki spacerowe i urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych.

Opis świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających i żywienia

Opieka zdrowotna

            Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudniony personel - opiekunki, pokojowe, pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym, dwunastogodzinnym zgodnie grafikiem sporządzanym przez kierownika działu.

            Zgodnie z  art. 58. ust 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

            Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców dostępne są w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Opiekę zdrowotną nad naszymi mieszkańcami sprawuje Poradnia Medycyny Rodzinnej Amicus i Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Węgorzewie. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu zamieszkania mieszkańca.

             Na parterze bud nr 3 znajdują się pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja medyczna mieszkańców i leki. Ponadto znajduje się tu pokój kierownika działu i pomieszczenia socjalne zatrudnionych pielęgniarek. Zlecenia lekarzy dotyczące podawania leków, wykonywania opatrunków i innych działań realizowane są przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania mieszkańca.

            Zaopatrzenie w sprzęt medyczny i środki pomocnicze, refundowane odbywa się na podstawie odpowiednich zleceń lekarzy sprawujących opiekę nad mieszkańcami. Zaopatrzenie w leki odbywa się na podstawie imiennych recept wystawianych dla poszczególnych mieszkańców.

            W placówce jest zatrudniony psycholog

Żywienie

Posiłki przygotowywane są w kuchni placówki. Opracowywaniem jadłospisów zajmuje się zatrudniona dietetyczka. Posiłki wydawane są cztery razy dziennie:

- śniadanie w godzinach 700- 900

- obiad w godzinach 1200 - 1400

- podwieczorek w godzinach 1600 - 1800

- kolacja w godzinach 1800 - 2000

Posiłki odbierane są z kuchni i wydawane na stołówkach znajdujących się w każdym z budynków. W każdym z budynków znajdują się kuchenki pomocnicze, w których przechowywane są produkty żywnościowe i napoje dostępne cała dobę. Istniej też możliwość przygotowywania przez mieszkańców dodatkowych posiłków we własnym zakresie. Mieszkańcy mogą spożywać też posiłki w swoich pokojach mieszkalnych. Osoby leżące są karmione w swoich pokojach mieszkalnych. Karmione też są osoby o głębszym stopniu niedorozwoju.

Terapia zajęciowa, podnoszenie sprawności mieszkańców, aktywizacja zawodowa

            W placówce opracowano i wdrożono zasad organizacji rehabilitacji społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250)

            Funkcjonuje też zespół opiekuńczo-terapeutyczny, który realizuje programy indywidualnego wsparcia opracowane dla każdego mieszkańca w zakresie pomocy psychologicznej, rehabilitacji, usprawniania, rozwoju zainteresowań i innych świadczeń.

           Zajęcia prowadzone przez zatrudniony w poszczególnych budynkach personel dostosowane są do możliwości mieszkańców. Obejmują one zajęcia plastyczne, muzyczne, z zakresu samoobsługi, organizację spacerów, zajęć w salach ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu takiego jak trenażery, stepery, materace, drabinki, piłki, fotele masujące i inne wyposażenie. W okresie wiosenno-letnim organizowane są też gry i zabawy na świeżym powietrzu, Podniesieniu sprawności służą też drobne prace porządkowe wykonywane przez mieszkańców na terenie placówki np. grabienie liści, porządkowanie chodników, dbanie o zieleń itp.

Zatrudniamy instruktora terapii zajmującego się organizacją zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego, a ponadto zajęć ruchowych, sportowych i innych dla wszystkich chętnych mieszkańców

Potrzeby religijne mieszkańców

            Placówka zatrudnia kapelana, który działalność duszpasterską prowadzi w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Mieszkańcy mogący samodzielnie opuszczać placówkę uczestniczą w uroczystościach religijnych w miejscowych kościołach we własnym zakresie.

           

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny